TDK

Tudományos diákköri tevékenység (TDK)

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt, több mint öt évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A Hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tisztelet és alázatot, mint a legalapvetőbb kutatási tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása mára már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA rendes- és levelező tagjai névsorát, az írásos bemutatkozást megnézzük, hiszen szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal olyanok vannak, akik ma is TDK témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységet segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezenkívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

A konferencián összesen 62 TDK pályamunka és előadás került bemutatásra. A hallgatók 7 tagozatban mutathatták be munkáikat: Informatika tagozat (7 dolgozat); Kereskedelem-marketing tagozat (11 dolgozat); Menedzsment tagozat (11 dolgozat); Pénzügy-számvitel tagozat (9 dolgozat); Turizmus-vendéglátás tagozat (6 dolgozat); Vállalatgazdaságtan tagozat (11 dolgozat); Vidékfejlesztés és regionális gazdaságtan tagozat (7 dolgozat);

Ezen kívül a konferencián az Ihrig Károly Szakkollégium hallgatói pályamunka nélkül külön tagozatban 4 előadást mutattak be.

A Gazdálkodástudományi Kar TDK konferenciáján szerepelt hallgatók terveink szerint két szekcióban (Agrártudományi és Közgazdaságtudományi) fognak részt venni a XXXIII. OTDK-án. Azokat a hallgatókat kívánjuk delegálni, akik a három tagozat valamelyikében minősített helyezést értek el vagy ennek hiányában a tagozati bizottság a dolgozat színvonalát tekintve OTDK-ra alkalmasnak ítélte. A szóban forgó dolgozatok OTDK szintű színvonaláról a tagozati elnökök külön-külön nyilatkoztak, megerősítve szándékainkat. A kari hagyományoknak megfelelően a Dékáni Kiemelt díj, valamint az Ihrig Károly Doktori Iskola Kiemelt díja magasabb rangú díj, mint a tagozati I. helyezés.

Frissítés dátuma: 2017.07.04.


v1.0-alpha95