Régiókutatás szemle

A folyóiratról:

A Régiókutatás Szemle című tudományos folyóiratot 2016-ban kezdte el a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, a Debreceni Levéltár Régiókutatás sorozatának átvételével. A folyóiratot azzal a céllal hozták létre, hogy a különböző diszciplína kutatóinak tudományos munkássága széles publicitást kapjon. Annak érdekében, hogy nemzetközi népszerűsítés is megvalósulhasson az összefoglalók, valamint a táblázatok és ábrák angol nyelven is megjelennek.

A folyóirat lektorált és mindenben megfelel az előírásoknak, így a lap strukturális felépítése és követelményrendszere követi a nemzetközi standardokat.

Az új tudományos folyóirat szerkesztőbizottságát és tudományos bizottságát úgy állítottuk össze, hogy abban egyrészt operatív (lapszerkesztési), másrészt tudományosan elismert szakemberek egyaránt részt vegyenek.

A Régiókutatás Szemle című lap kiemelt szerepet szán a Debreceni Egyetemen, és kiemelten a Gazdaságtudományi Karon publikált gazdálkodás- és szervezéstudományi témájú közleményeknek.

 

IMPRESSZUM

 

Szerkesztőbizottság:

Főszerkesztő: Dr. Dajnoki Krisztina, PhD., habil. (Debreceni Egyetem)

Felelős szerkesztő: Dr. Szálkai Tamás, PhD. (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára)

Főszerkesztő-helyettesek: Dr. Pető Károly, PhD, habil (Debreceni Egyetem) és Dr. Szilágyi Ferenc, PhD, (Partiumi Keresztény Egyetem)

 

Szerkesztőbizottság:

Prof. Dr. Bács Zoltán (Debreceni Egyetem)

Dr. Bácsné dr. Bába Éva, PhD, habil (Debreceni Egyetem)

Prof. Dr. Bárány Attila (Debreceni Egyetem)

Dr. Bartha Ákos, PhD (Magyar Tudományos Akadémia BTK TTI)

Prof. Dr. Berde Csaba (Debreceni Egyetem)

Csehné dr. Papp Imola, PhD. habil (Szent István Egyetem)

Prof. Dr. Fodor László (Debreceni Egyetem)

Prof. Dr. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem)

Dr. Márton Sándor József, PhD (Debreceni Egyetem)

Dr. Murányi István, PhD (Debreceni Egyetem)

Prof. Dr. Pandula Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Dr. Papp László, PhD (Debreceni Egyetem)

Prof. Dr. Popp József (Debreceni Egyetem)

Dr. Szabados György Norbert PhD, habil (Debreceni Egyetem)

Prof. Dr. Szakály Zoltán (Debreceni Egyetem)

Dr. Szilágyi Zsolt, PhD (Debreceni Egyetem)

Dr. Tózsa-Rigó Attila, PhD, habil (Miskolci Egyetem)

Prof. Dr. Valuch Tibor (Eszterházy Károly Egyetem)

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (Miskolci Egyetem)

 

Felelős kiadó: Dr. Pető Károly, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi Kar dékánja

 

Szerkesztőségi munkatársak:

Dr. Pierog Anita, PhD

Dr. Gergely Éva, PhD

Héder Mária, doktorandusz

Dr. Kőmíves Péter Miklós, doktorandusz

Hamvas László doktorandusz

 

Szerkesztőség címe

Levélcím: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

 

Információ

Kontakt személy: Dr. Szálkai Tamás

Levélcím: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

Email címe: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pierog Anita

Levélcíme: Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

E-mail:Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Aktuális szám (2016. 1. évfolyam 1. szám)

MIHÓK RICHÁRD

A királyházai Nyalábvár

 

PREZENSZKI ERZSÉBET

A holló és az oroszlán – Bajoni István diplomáciai tevékenysége

a 15. század közepén

 

KOVÁCS-VERES TAMÁS GERGELY

Jobbágyból nemes – a Kutacs család történetén keresztül

 

BOZZAY RÉKA

Debreceni diákok hollandiai egyetemjárása a kora újkorban

 

SZÁLKAI TAMÁS

„Az ügyes-bajos emberek dolgában való végezések” A nagyrábéi

községi bíróság esetei 1781–1822 (Forrásközlés

 

BARTHA ÁKOS

Fajvédő feledékenység

Két választás Derecskén Bajcsy-Zsilinszky Endrével (1922, 1926 )

 

BÉRES JÚLIA

Elpusztult települések és névbokraik az egykori Polgár területén

 

DITRÓI ESZTER

A migráció befolyásoló szerepe a helynévrendszerek területi

differenciáltságában

 

E. NAGY KATALIN

Pród helyneveinek névszociológiai vizsgálata

 

HORVÁTH PÉTER

Néptánc dialektusok interdiszciplináris kutatásának szempontjai

Hajdú és Bihar vármegyék térségében

 

ALÁCS MÁRTON

Ortodox keresztény védszentünnepek a Csepel-szigeten

 

DANCS KRISZTINA

Kulturális kölcsönhatások nyomai a beregszászi református

temetőben

 

GYURKÓ BRIGITTA

A gyulai dologház felállítása és működése 1837–1846

 

SZABÓ ZSANETT

A háború hatása az enyhít_ és súlyosító körülmények megítélésére

a vagyon elleni bűncselekmények kapcsán - különös tekintettel

a Debreceni Ítél_tábla gyakorlatára

 

PAPP LÁSZLÓ

Büntetőjogi dogmatika a Debreceni Ítél_táblán a 20. század

első felében

 

MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN

A debreceni Királyi Járásbíróság épülete 1929–1944

 

SZABADOS GYÖRGY NORBERT

Civilek az esélyek peremén – vidékiség régen és ma

 

BÓI LORÁND

A közösségi közlekedés regionális keresletének és kínálatának

tényezői Debrecen vonzáskörzetében

 

Régiókutatás szemle 2016. 1. évfolyam 1. szám

 

Archívum

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.